top of page

Ons verhaal

Anders boeren met zorg!

Waar het allemaal begon

Stukje uit het blad ''Weerspiegelijk''

Zorgboerderij “Het wapen van Oudshoorn” officieel van start


Dichterbij heeft er weer een zorgboerderij bij. Op dinsdag 13

mei j.l. ondertekenden Elly Oudshoorn van “Het wapen van

Oudshoorn” en Gerryan Huys, unitmanager Horst Venray e.o.

een samenwerkingovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst

kunnen cliënten van Dichterbij dagbesteding krijgen op deze boerderij in Oirlo.


Het Wapen van Oudshoorn is een zorgboerderij, die activiteiten biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Het Wapen van Oudshoorn wil zich onderscheiden door mensen die niet in

staat zijn een bijdrage te leveren aan de voorkomende werkzaamheden of die een leef- en geluidsruimte nodig hebben, de gelegenheid te bieden om te ervaren wat het is om te kunnen leven tussen de dieren in de natuur.


De boerderij ligt in het buitengebied van het plaatsje Oirlo met aan alle kanten een ruim zicht op landerijen en bossen.

Eigenaren zijn Elly en Kees Oudshoorn. Elly Oudshoorn licht toe:

“Wij willen met name mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoening in de gelegenheid stellen om kennis te maken met het dagelijkse leven op en rondom onze zorgboerderij. Zelfvertrouwen, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling willen wij verbeteren. De arbeidsprestatie is van ondergeschikt belang, voorop staat een plezierige dagbesteding. Wij zijn dan ook niet afhankelijk van agrarische productie. Mocht hier in de toekomst vraag naar zijn, dan kan daar uiteraard op ingespeeld worden”.


Elly is duidelijk trots op haar bedrijf: “Wat uniek aan deze zorgboerderij is dat men met deze formule een uitstekende sfeer kan creëren. Door de buitenlucht in te snuiven, evt. bezig te zijn in de buitenlucht en door het contact met planten, dieren en de seizoenen komen de cliënten tot innerlijke

rust en zelfvertrouwen. De eerste ervaringen met enkele cliënten bevestigen dit beeld”.


De activiteiten bestaan uit het verzorgen van de paarden, schapen, kippen, konijnen en ander klein vee. Het meewerken in de stallen, moestuin en kassen. Het bereiden van maaltijden voor eigen gebruik met producten uit eigen tuin.

Er worden ook creatieve activiteiten aangeboden, zoals

kaarten maken, bloemstukken maken e.d.


De dagelijkse activiteiten zijn aangepast aan de individuele zorgvraag van de cliënt.

Elly: “Mensen die niet aan het werk kunnen deelnemen, krijgen de gelegenheid deel te nemen aan belevingsactiviteiten zoals snoezelen in een relaxruimte, snoezelen in een dierensnoezelruimte, huifkartochten, ervaringsactiviteiten zoals het verblijven in de belevingstuin of als toeschouwer aanwezig zijn bij de werkzaamheden van anderen”.

En verder...

“Het wapen van Oudshoorn” heeft bij de zorginstelling Dichterbij en in de regio Venray een naam opgebouwd in het werken met deelnemers met gedragsproblematiek en agressie. Kleinschalig , betrokkenheid en geen werkdruk dragen er toe bij dat gedragsproblemen en agressie kunnen verminderen.


De zorgboerderij “Het wapen van Oudshoorn is in 2009 ontstaan vanuit het ideaal om mensen met een verstandelijke beperking van midden of laag niveau met gedragsproblematiek en agressie, de mogelijkheid te bieden op een boerderij te werken en zich belangrijk en gewaardeerd te voelen.


Activiteiten zijn verdeeld over dierenverzorging, moestuin en onderhoud weide en erf.


In Totaal kunnen er 12 deelnemers dagbesteding genieten. En in de toekomst kunnen we 4 deelnemers ontvangen voor de logeer/kortverblijf opvang.


Iedere deelnemer gaat op zijn/haar manier aan de slag met de eigen mogelijkheden en interesses. Er is ook een ruimte voor deelnemers, waarvoor alleen de beleving het hoogst haalbare is.


De zorgboerderij is op het gebied van energie geheel zelf voorziend. Door middel van zonnepanelen. Ook wordt de zorgboerderij in de winter geheel verwarmt met hout.

Gerenommeerde naam

Door vast te houden aan de doelstellingen en uitgangspunten om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening een eerlijke kans te geven, heeft “Het wapen van Oudshoorn” bij zorg instelling Dichterbij en in de regio een naam opgebouwd.

Anno 2009

De zorgboerderij “Het wapen van Oudshoorn” is in het jaar 2009 gestart. De zorgboerderij is ontstaan vanuit het ideaal om mensen met een verstandelijke beperking van midden of laag niveau en met gedragsproblematiek de mogelijkheid te bieden om op een boerderij te werken en zich gewaardeerd en belangrijk te voelen. Maar ook mensen met een psychiatrische aandoening kunnen bij de zorgboerderij komen werken. De zorgboerderij “Het wapen van Oudshoorn” is door opgezet Elly Oudshoorn en wordt door haar alleen gerund (eenmanszaak).


Cliënten kunnen niet deelnemen in het normale arbeidsproces vanwege de beperkingen en gedragsproblematiek en zijn al bij diverse zorgboeren weggestuurd. Bij Het wapen van Oudshoorn kunnen deze cliënten nog dagbesteding genieten

bottom of page