top of page

Logeer / kortverblijf

Logeren is een vorm van verblijf die is gericht op ontlasting van de ouders / stiefouders of van de woonvorm waar de deelnemer woont.

De logeer/kortverblijf bied een veilige en tijdelijke onderdak aan mensen in de leeftijd van 18+, die praktische hulp en begeleiding nodig hebben.

Het doel is de situatie te stabiliseren en zo snel mogelijk door te stromen naar een vervolg plek. De logeer/kortverblijf gaat bestaan uit 4 kamers, een gezamenlijke badkamer/toilet en een keuken zonder kookapparatuur.

Iedere kamer wordt in basis gemeubileerd. De deelnemers helpen mee met het schoonhouden van de logeer/kortverblijf ruimte. Ze gaan gezamenlijk eten en houden zich aan het corvee schema die gemaakt gaat worden door Elly.

Elly is hiervan de vaste begeleiding en gaat samen met de deelnemers een actieplan maken. In dit actieplan zal staan welke begeleiding nodig is. Er is 24 uur begeleiding aanwezig. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze mee helpen bij het leefbaar houden van de zorgboerderij. Er wordt gezamenlijk zorg gedragen voor een positieve sfeer waarin ruimte is voor humor, feedback en persoonlijke ontwikkeling.

bottom of page